Ledige stillinger

Et godt arbeidsmiljø har positive ringvirkninger

Vi gjør vårt beste for at alle skal ha det bra på jobb. Trivsel og lavt sykefravær henger tett sammen.

Les mer

Byggmester Ådnekvam AS er et firma i stadig utvikling og til å være med på dette trenger vi flere dyktige medarbeidere. Vi er derfor interessert i å ansette flere tømrere som både kan jobbe i team og være selvstendig. Bedriften har mange spennende og utfordrende oppgaver og kan tilby en stabil og god arbeidsplass.

Din søknad sendes til: post@bm-aa.no

Vi satser på lærlinger!

Vi satser aktivt på rekruttering av morgendagens fagfolk. Målet er at folk skal bli i bedriften også etter endt læretid. Det gir oss gode muligheter for å forme lærlingene slik vi vil, og at de på sikt vil bli værende i firmaet.

© Ådnekvam Maskin & Transport
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram